Att bygga ett vindskydd

Placeringen & mått
Ett vindskydd byggs med fördel så att "vinden ligger i ryggen" och på en relativt torr plats. Så mycket visste vi. Valet var därför ganska givet var i hagen det skulle stå. Visserligen blev det i "fel ände" från huset/ingången sett, men det såg vi egentligen inte som någon större nackdel eftersom vi har tillgång till maskiner vid framtida urmockning etc.. För att skapa ännu mer skydd valde vi att först hugga ner en liten ruta skog. Vi räknade ut lämpliga mått på vindskyddet utifrån jordbruksverkets hemsida...

Markberedning
Marken var ganska jämn på platsen, det kämpigaste var att få bort ett par envisa stubbar där Bengt skulle gräva hål för att sätta 4 plintar som skulle bära upp stommen  sen. För att jämna ut ytterligare hämtade vi flera lass med storsten  som sparats under flera år till en stor hög (efter många timmars röjning av Bengt och hans familj ute på åkrarna). Under tiden röjde Julia kvist i skogdungen med yxa och sekatör. 

Stomme & Panel
Bengt arbetade succesivt med att bygga en rejäl stomme och lägga panel, det vill säga på sidan om sina andra byggprojekt - så det blev flera sena kvällar.

Bädden
Ovanpå lagret med storsten fyllde vi på med ett lager rundsingel (ca 10cm) för att skapa ännu bättre dränering och jämna ut grunden för bädden bättre. Sen fyllde vi på med ett lager torv (5 balar) och till sist ett tjockt lager med halm (Beräknade en hel storbal men det gick knappt åt en halv till första lagret, resten fick stå utanför och ströas med efter behov).

Taket
Vi letade fram överblivna (enorma) plåtbitar att använda som vindskyddets tak. Totalt 5 stycken som vi la lite omlott och skruvade fast i trästommen. 

Belysning
Kvällsbelysning fixade vi också! Den drivs av ett bilbatteri kopplat till ett skymningsrelä och  två lampor (en inne i vindskyddet och en på väggen utanför). Det fungerade kanon till en början, men när det blev kallare dog batteriet snabbt och behövde till slut laddas varje natt, till våren filar vi nog på en mer långsiktig lösning :)